Vánoční kapři

Mnoho lidí si myslí, že pojídání kapra na Vánoce je dlouholetou českou tradicí. Tento zvyk, v podobě jak ho známe dnes, byl však do života lidí zaveden až před 70 lety. Tradice je to tedy velmi mladá. Vánoční zvyky, které byly v oblibě dříve, vycházely ze života lidí, z jejich víry a z koloběhu roku. Měly pro ně velký význam a jako svátek uprostřed zimy dodával sílu do dalších chladných měsíců. Takové Vánoce mají tradici, která má u nás hluboké kořeny a každý zvyk nese svůj význam.

Můžeme se inspirovat tradičními staročeskými Vánocemi, můžeme se inspirovat i moderní podobou Vánoc, ale nesmíme zapomínat na soucit s ostatními živými tvory, kteří s námi obývají tuto planetu. Ať už se rozhodnete slavit postaru nebo si ponecháte novodobější tradice, můžete vždy zvolit jejich verzi bez krutosti. Můžete vědomě odmítnou svůj podíl na zabíjení milionů kaprů a oslavit tak skutečné svátky lásky, klidu a míru. Nezapomínejte, že s kaprem na Vašem svátečním stole vám zůstává na rukou krev nevinného tvora a tak se náš často používaný popis Vánoc stává oxymoronem.

Vánoce, jak je lidé slavili

Naši předkové byli zvyklí využívat vše, co jim příroda poskytla. Žili v souladu se střídáním ročních období a přizpůsobovali jim svůj styl života. I když využívali zvířata, nedopouštěli se jejich hromadného vyvražďování, neexistovali velkochovy ani hromadná jatka a k darům přírody přistupovali s větší pokorou a všeho si více vážili.

Na zahradách a v sadech pěstovali plodiny, které představovaly hlavní zdroj obživy. Protože zima bývala tuhá a nebyla možnost shánět a užívat veškeré potraviny celoročně, vytvářeli si zásoby na zimu, na Vánoce. Před Vánocemi dodržovali půst, který končil právě na Štědrý den. Tento den nebyl koncipován jako ten dnešní. Nebyl ve znamení přejídání se obrovským množstvím jídla.

Lidé připravovali pokrmy především z luštěnin, hub a z uskladněného ovoce a zeleniny. Na některých místech naší země se tradičně dodržovalo devítichodové, někde i dvanáctichodové, menu složené právě z výše zmíněných surovin.

Nejen že tyto potraviny hrály důležitou roli díky svým nutričním hodnotám, ale také měly svou symboliku. Polévka dodávala sílu, hrách spojoval stolovníky v dobrém i zlém, kuba vnášel do domu štěstí a pohodu, jablko znamenalo plodnost a zdraví, čočka představovala dostatek peněz a ořechy byly považovány za symbol moudrosti.

Štědrovečerní pokrmy

  • houbový kuba
  • jáhly s houbami
  • hrachová kaše
  • vařená čočka
  • květáková polévka
  • bramborový salát
  • lívance se zavařeninou
  • domácí chléb
  • sušené ovoce a ořechy

Vánoce dnešní doby

Svátky lásky, klidu a pohody se v posledních letech změnily ve svátky stresu, komerce a vyvražďování. Z původních oslav nám většinou nezůstalo vůbec nic. Lidé se nepostí a pod tlakem reklamy nakupují, respektive skupují vše, co mohou. Lidská hamižnost se dostává do popředí a soulad s přírodou a pokora ustupují. V prosinci se místo mírumilovných zasněžených scenérií ve městech objevují malé kádě s živými kapry. Kapra vám pak na požádání přímo před očima zabijí. Města se tak před svátky lásky, klidu a míru mění v krvavé řeky plné krutosti a vražd na každém rohu.

Člověk, který se povyšuje nad ostatní žijící bytosti, si beze studu nechává servírovat kapry (a jiné ryby) na svůj slavnostní stůl. Lidé pak vesele hodují nad naporcovanými těly mrtvých zvířat. Bohužel si tuto skutečnost spousta lidí stále nepřipouští a naopak si ji užívá.

Víte, čím si kapr musí projít, než se dostane na váš stůl?

V přírodě kapr během zimních měsíců zůstává u bahnitého dna rybníku, snižuje svoji aktivitu, zpomaluje se mu metabolismus a přežívá hlavně ze zásob, které nabral přes léto. Tento proces je přerušen výlovem.

Výlov rybníka probíhá většinou v říjnu a pro ryby jde o velmi traumatický zážitek. Je pomalu vypuštěna voda a ryby jsou naháněné k sítím mlácením tyčí o hladinu vody. Výlov je velmi krutý a ryby při něm velmi trpí, přesto je některými lidmi brán jako společenská událost, oslava a zábava.

Po výlovu jsou kapři umístěni do sádek, kde jsou podle vůle lidí snadno a rychle na dosah. V sádkách jsou natěsnáni ve velkém počtu na malém prostoru. Čistá voda bez bahna má v sádkách svůj účel – lidským konzumentům totiž nevyhovuje bahnitá chuť a vůně. Proto je kapr po zbytek svého života ošizen i o možnost zazimovat se způsobem, jak by to dělal v přírodě. Dále je mu odepřena potrava, aby jeho tělo nebylo moc tučné a aby byl pro konzumenta více dietní. Tuk je navíc nositelem bahnitého odéru což je pro lidi nežádoucí. Nebohý kapr je tak v sádkách hladový, vysílený a vlivem nepřirozených a nevhodných podmínek také stresovaný.

Pro přepravu kaprů se používají speciální přepravky, ve kterých je nedostatek volného prostoru pro pohyb ryb. Proto dochází k dalším zraněním a ryby jsou vystavovány stresu. Jakmile se po neúměrně dlouhé době dostanou na předem určené místo, jsou přeloženy do kádí.

Zákon stavuje jistá pravidla pro pouliční prodej ryb, bohužel už je nijak nevymáhá a nekontroluje. Ryby jsou často ve velkém počtu namačkány v nedostatečně velkých kádích s nedostatečným okysličením a přísunem čerstvé vody. Samotný akt zabití s sebou často také nese mnoho zakázaných praktik jako například strkání prstů do žaber kaprů. Lidé na tyto praktiky pohlížejí jako na běžnou věc a zapomínají přitom na to, že kapři i další ryby jsou živé bytosti schopné tvořit sociální vazby a cítit bolest, strach i utrpení. To, co musí prožívat čeští kapři a další zvířata na celé planetě rukou člověka pro jeho chtíč, chuťový požitek nebo zvyk je neetické.

Kapr jako ryba nemá možnost křičet o pomoc, nemá možnost využít mimiky obličeje, aby upozornil na to, co se děje a jak nesnesitelná bolest to je. O to snadnější pro některé lidi je ignorovat práva a potřeby ryb, v tomto případě našich kaprů. Vyhladovělý, vystresovaný, poraněný a zesláblý kapr dále po mnoho dní trpí v kádích na ulicích měst. Samotná absurdita skutečnosti vánoční výzdoby měst a krve tekoucí po chodnících je zarážející. Jak je možné, že si tak málo lidí všimne toho, jak šílené toto počínání je? Jak si můžeme prozpěvovat koledy, když čekáme na něčí smrt? Zákon naší země ukládá postup usmrcování těchto nebohých tvorů a tím předurčuje a umožňuje jejich hromadné zabíjení, které probíhá před očima kolemjdoucích lidí, kteří jsou ochotni si smrt odnést domů a radovat se z jejího servírování při slavnostní večeři.

Fakta

A jaká je situace přímo s kapry? Český kapr je chován v takovém množství, že uspokojí nejen poptávku tuzemského, ale také zahraničního trhu. Dokazuje to statistika z roku 2013 - 2014, kdy produkce stoupla z 16 809 tun na 17 833 tun. Na našem území zůstane přibližně polovina ryb, zbytek se vyveze do zahraničí. K tomuto účelu je využitá plocha rybníků téměř 43 000 ha.

Existuje i seznam zvířat, která jsou považována za škůdce ničící prostředí rybníků. Mezi tato ubohá zvířata patří například kormorán veliký, vydra říční, volavka popelavá a bobr. To jen dokazuje lidskou nadřazenost řízenou produkčním rybářstvím, respektive poptávkou na trhu. Opět tedy nastává situace, kdy je život zvířat přepočítáván na peníze. Jak si člověk hamižný může vůbec takovou nehoráznost dovolit? Proč se povyšuje nad ostatní a žije v přesvědčení, že má právo živé tvory ovládat, předurčovat jejich osud a zahrávat si s jejich životy? Neexistuje jediný rozumný důvod, který by k tomu člověka opravňoval.

Statistika

Celková produkce ryb v ČR má stoupavou tendenci. V loňském roce byla tato produkce 20 135 tun oproti roku předloňskému, kdy dosahovala 19 358 tun. V přepočtu na osobu tato roční konzumace stoupá rapidně, a to z 0,02 kg na 3,73 kg ryb na osobu. Tato čísla zahrnují různé druhy ryb.

Alternativa

Proč si dát či nedat na Vánoce kapra?

Neexistuje žádný objektivní důvod k tomu, proč o Vánocích konzumovat kapra. Masná výroba velmi zatěžuje životní prostředí, eticky je to nepřijatelné a není to potřebné. V dnešní době má člověk ve vyspělých zemích na výběr ohromnou paletu veganských potravin a veganství je uznávané jako strava vhodná ve všech životních etapách. Volba tedy záleží na každém z nás, můžete si vybrat soucitnou cestu a stát se vegany, nebo se můžete vědomě podílet na celosvětovém vyvražďování desítek miliard zvířat ročně. Pokud byste váhali, zde máte malou tabulku otázek a odpovědí.

Kapří maso je zdravé a velmi chutné. Kapří maso je především částí těla zabitého zvířete. Chuť a krátký požitek člověka nemá větší váhu, než život zvířete. O zdravotních  pozitivech konzumace svaloviny ryb by se dalo spekulovat, ale důležitější je, že veganská strava je plnohodnotná a není tedy žádný objektivní důvod k zabíjení cítících bytostí.
Kapr je velmi snadno dostupný, a to nejen na Vánoce. Je to také ryba, která není tak drahá. Chov ryb v tak velkém množství má negativní vliv na životní prostředí, a tedy ovlivňuje podmínky života na celé planetě. Za relativně nízkou cenu se schovává spousta negativních vlivů.
Je to česká tradice, mám ji rád. Jak už jsme Vám ukázali výše, konzumace kapra není v Čechách až tak tradiční, jak si možná mnozí myslí. Můžete se tedy navrátit ke staročeským tradicím nebo si vytvořit tradice nové, třeba i podobné tradicím moderní doby, ale vylepšit je o soucit se všemi živými tvory, kteří obývají naši planetu. Neklaďte své chuťové zážitky nad něčí život a zvolte soucitnou cestu.   

Co můžete udělat?

V prvé řadě můžete skočit rovnýma nohama do veganství. To znamená, že přestanete kupovat a konzumovat veškeré živočišné produkty, tedy maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, vejce a veškeré výrobky obsahující tyto ingredience. Informujte se o praktikách v živočišné výrobě a v dalších oblastech, kde jsou využívána zvířata. Přestaňte platit za věznění a trápení zvířat, nechoďte do cirkusů ani ZOO, nekupujte vlněné a kožené výrobky. Časem uvidíte, že zvířata jsou úžasné a dokonalé bytosti s jejich vlastním důvodem k bytí na Zemi a pochopíte, že nejsou lidem podřazená a nezaslouží si zacházení, jaké se jim od lidí dostává.

Na tuto změnu můžete jít postupně nebo naráz, záleží jen na Vás. Změna může zpočátku působit jako obrovská a nedosažitelná, ale jakmile se do toho pustíte, budete litovat jen jedné věci – že jste to neudělali dřív.

Změňme společně předvánoční náladu a postavme se za etické chování ke zvířatům, návrat k přírodě a k životní harmonii. Nebuďme nadřazeni, přestaňme reprezentovat lidský druh jako neomalený, bez respektu a bez soucitu. Pojďme společně bojovat za ty, kteří to sami nemohou zvládnout. Pokud se i Vy rozhodnete pro cestu rovnocennosti mezi pozemšťany, ukažte veřejnosti pravdu skrývající se za tradicí spočívající v záměrném ubližování a využívání ryb. Můžete se domluvit s dalšími lidmi a uspořádat v okolí prodejců ryb akci, která poukáže na krutost páchanou na těchto bezbranných zvířatech. Sledujte web, kde se budou zveřejňovat případné akce, ke kterým byste se mohli připojit. Informujte se a informujte své okolí. Ukažte, že Vánoce se dají slavit i bez krutosti vůči zvířatům. Nebojte se použít svůj hlas pro ty, které nikdo neslyší.